Passiezondag

Zondag 21 maart vieren wij Passiezondag.

De lijdenstijd van de Heer vangt aan. De gebeden van de Mis bewaren het boetekarakter van de Vastentijd. De overige gedeelten van de Mis worden beheerst door het lijden van de Verlosser. Christus en de heiligen verbergen zich achter een paarse voorhang. Zelfs het Gloria Patri verstomt. De Hogepriester gaat het heiligdom binnen. Christus staat zondeloos als de Zoon van God voor ons, omringd door zijn vijanden. De spanning neemt toe. Het lijden en de dood zijn aanstaande. Evenwel zal de grote dag der Verrijzenis volgen. Wij vieren thans reeds de gedachtenis van zijn zoendood. Laten wij ons voegen bij Christus en met Hem bidden.

16:30 uur

St. Antoniuskerk

Groenlostraat 1, 5043 LZ Tilburg