Discontinueren TLM

Na een tussenfase in Vught is de wekelijkse viering van de traditionele Mis overgehuisd van Hintham (Den Bosch) naar de Reeshof (Tilburg). De sterke daling in het aantal bezoekers heeft binnen in de werkgroep tot de vraag geleid of continuering haalbaar is. Er is onderzoek gedaan naar een mogelijke voortzetting in de Catharinakerk in Den Bosch. De kerk is beschikbaar en er zijn priesters bereid om te assisteren. Om meer binding te creƫren tussen de kerkgangers en met de parochie die gastvrijheid wil verlenen, achten we het nodig om naast de Mis ook aandacht te besteden aan gemeenschapsopbouw en catechese. Op dit moment ontbreekt daarvoor de nodige mankracht. Ook maken de coronaberperkingen een directe doorstart op dit moment lastig. Dankbaar naar de parochies toe die de deuren hebben willen openen voor dit apostolaat en naar het bisdom Den Bosch voor de ondersteuning, spreken we de hoop uit dat er in de nabije toekomst een nieuw begin mogelijk is.

Werkgroep TLM Den Bosch