16e zondag na Pinksteren

Aanstaande zondag zal priester Smits de hoogmis vieren in de H. Hartkerk om 16;00 uur. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen.

In het evangelie leert Jezus ons op deze zondag de nederigheid in het bijzonder door zijn bekende uitspraak: “Al wie zich verheft, zal vernederd, maar wie zich vernedert, zal verheven worden.” De parabel van het trouwfeest mag dit voor ons illustreren. Roepen wij de voorspraak in van de Moeder van God die ons de weg naar de ware nederigheid toont.

Parable of the Wedding Feast (Luke 14:1-14 Teaching Outline) – Reformed  Baptist Blog