17e zondag na Pinksteren

Aanstaande zondag zal wederom om 16;00 uur de hoogmis worden gevierd waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Celebrant zal zijn pastoor H. Schilder.

In het evangelie van deze zondag houdt Jezus ons het centrale Joodse gebed ons voor; het Sjema Israël afkomstig uit het boek Deuteronomium: “Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen! Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten.”

De Heer brengt dit gebed, de oproep tot voltooiing door de gave van het dubbelgebod van de liefde: “”Gij zult de Heer, uw God beminnen uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk: gij zult uw naaste beminnen als u zelf! Op deze twee geboden berust de gehele Wet en de profeten.

Deuteronomy 6:4--The Shema | My Jewish Learning