Sexagesima

Zondag 7 februari vieren wij de Sexagesima.

De Heer zaait het zaad van het nieuwe leven in onze zielen. De akker onzer ziel moet krachtig worden omgewoeld, zware beproevingen kunnen ons niet bespaard blijven. Paulus is ons hierbij een voorbeeld. Laten wij vertrouwen op God, Hij zal ons helpen.

16:30

St. Antoniuskerk

Groenlostraat 1, 5043 LZ Tilburg