Drieherenmis, zondag 18 februari 2024

Zondag 18 februari is de derde zondag van de maand en dus familiezondag. Het is de eerste zondag van de vastentijd. Om 12u00 is de gezongen Tridentijnse Heilige Mis van het bisdom Den Bosch in de Maria Onbevlekt Ontvangen kerk of Grote Kerk van Oss, Kerkstraat 15.Ook tijdens de Mis is er biechtgelegenheid. Celebrant deze zondag is pastoor Pieter Zimmermann met assistentie van diaken en subdiaken, een Drieherenmis. Cantor is Johanna Földesi. Na afloop gelegenheid voor ontmoeting met gezamenlijke lunch die u aangeboden wordt. Aansluitend catechese voor volwassenen en kinderen. We sluiten af met een drankje uiterlijk 16u00.