Elke zondag om 12:00 wordt de mis gevierd in de Grote Kerk (Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen) in Oss.

Adres:

Voor vragen kunt u contact opnemen met de liturgisch coƶrdinator: pastoor B. van de Mortel: b.vandeMortel@heiligeodaparochie.nl