Met de publicatie van Summorum Pontificum in 2007 heeft paus Benedictus XVI het wederom mogelijk maakt om de H. Mis te vieren volgens de klassieke Romeinse ritus zoals die in de Latijnse kerk eeuwenlang tot aan de publicatie van de vernieuwde Romeinse liturgie in 1969 overal werd gevierd. Deze liturgie staat ook wel bekend als de Tridentijnse Mis, de Vetus Ordo, de klassieke liturgie. Officieel heeft paus Benedictus XVI vastgesteld dat er slechts 1 Romeinse ritus bestaat die zijn uitdrukking vindt in de gewone vorm van de Romeinse ritus (het missaal van paus Paulus VI) en de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (het missaal van Pius V).

De buitengewone vorm kenmerkt zich vooral doordat priester en volk gezamenlijk gericht staan op het liturgische oosten, als ori├źntering naar God. De liturgie wordt gevierd in het Latijn, de eeuwenoude sacrale taal van het christelijke westen. Voorafgaand aan de preek worden de lezingen evenwel in het Nederlands voorgelezen. De liturgie kenmerkt zich door haar nadruk op stilte, sacraliteit, eerbied voor het Allerheiligste en schoonheid.

Op initiatief van een aantal diocesane priesters van bisdom Den Bosch om de traditionele Romeinse liturgie daadwerkelijk op zondag te vieren heeft Mgr. Hurkmans toentertijd toestemming verleend tot het organiseren van een wekelijkse diocesane viering. Mgr. de Korte heeft dit later tevens bevestigd. De buitengewone vorm van Romeinse ritus wordt door paus Benedictus immers betiteld als een schat en erfenis van alle gelovigen. Graag willen wij gelovigen uit ons eigen bisdom en daarbuiten de mogelijkheid geven daar kennis mee te maken.

De diocesane viering van de traditionele Mis is een aantal jaren geleden begonnen in de St. Catharinakerk in Den Bosch. Na beoogde sluiting van deze kerk is men overgegaan van de St. Annakerk te Hintham. Vanaf zondag Laetare 2022 wordt de mis gevierd in de Grote Kerk in Oss.

De groep ter bevordering van de klassieke liturgie beoogt gelovigen te helpen deze mooie traditie en liturgie beter te leren kennen vanuit het besef dat de kennis en beleving van de vorm kan bijdragen aan een verrijking van het eigen christelijke leven. Kennismaking met deze liturgie verrijkt immers ook ons begrip van huidige gewone vorm die in de meeste parochies dagelijks wordt gevierd. De huidige liturgie komt immers voort uit de klassieke liturgie.

Graag nodigen wij u uit tot deelname. Kom een keer langs en ervaar de schoonheid, sacraliteit, stilte en mooie zang om tot een diepere beleving te komen van de heilige mysteries van onze Romeinse liturgie.