Drieherenmis, zondag 17 maart 2024

Zondag 17 maart is de maandelijkse familiedag met om 12u00 een gezongen Tridentijnse Heilige Mis met drie heren in de Grote Kerk van Oss, Kerkstraat 15.

Er is ook tijdens de Mis biechtgelegenheid.

Celebrant deze zondag is pastoor Pieter Zimmermann met assistentie van diaken en subdiaken.

Cantor is Johanna Földesi.

Na.afloop een samenzijn met lunch in de parochiezaal, gevolgd door een moment van catechese voor kinderen en volwassenen.

We sluiten af met een drankje om uiterlijk 16u00.