Traditionele H.Mis, Pinksteren

Hoogfeest van Pinksteren, zondag 19 mei is de gezongen Tridentijnse Heilige Mis van het bisdom Den Bosch om 12u15 in de Grote Kerk van Oss, Kerkstraat 15.

Let op : de Mis begint iets later.

Celebrant deze zondag is kapelaan Quinten Kerckhofs.

Na de Mis is er biechtgelegenheid.

Cantor is Johanna Földesi.

Na afloop gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee en limonade in de parochiezaal.

Aansluitend nog korte catechese.

De familiedag deze maand is verplaatst naar 2e Pinksterdag. Dan zal voorafgaand aan de plechtige Drieherenmis in de kathedraal van Den Bosch een Mariaprocessie zijn vanaf de studio van Radio Maria.

Meer informatie www.tlmdenbosch.nl

We wandelen dan na afloop terug naar de studio van Radio Maria waar we met een hapje en drankje deze mooie dag willen afsluiten. Welkom.