Paaseieren in de pastorietuin.

Na de mis van 12:00 uur zijn de kinderen welkom om paaseieren te zoeken in de pastorietuin.