Traditionele H.Mis, derde zondag na Pinksteren

Zondag 9 juni om 12u00 is de gezongen Tridentijnse Heilige Mis van het bisdom Den Bosch in de Grote Kerk van Oss, Kerkstraat 15.

Het is de derde zondag na Pinksteren.

Er is biechtgelegenheid.

Celebrant deze zondag is kapelaan Quinten Kerckhofs.

Cantor is Ján Janovčík.

Na afloop gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee en limonade in de parochiezaal. Eigen lunch meenemen kan.

Aansluitend korte catechese tot 14u30.

Beeld van de evangelist Matheus in de Maria Onbevlekt Ontvangen Kerk te Oss